Dette er UngIntro

UngIntros målsetting er å bedre integreringen av mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge ved å fylle hverdagen deres med meningsfylt innhold.

UngIntro er en frivillig organisasjon som skaper møteplasser mellom lokalbefolkningen og unge asylsøkere gjennom felles interesser og aktiviteter.

Om UngIntro

Ungdommer mellom 15 og 18 år er sårbare og i utvikling. Enslige mindreårige flyktninger er ekstra sårbare, fordi de har flyktet fra krig og uro i hjemlandet sitt – og har kommet til et nytt og fremmed land, helt uten familie og venner.

De fleste enslige mindreårige asylsøkerne som kommer til Norge får innvilget opphold. Men i en situasjon der kapasiteten til mottaksapparatet er sprengt, må mange bo i mottak mye lengre enn det som er meningen.

Forskning viser at integrering er mer vellykket om den foregår i lokalsamfunnet, og ikke bare på offentlige kontorer. Det har også vist seg at det aller viktigste for asylbarna er å ha en så normal hverdag som mulig. Vi i UngIntro mener den beste måten å hjelpe sårbar ungdom til en god start på livet i Norge er gjennom aktivisering.

I samarbeid med Lunner statlige mottak for enslige mindreårige startet vi derfor i 2015 UngIntro. Her jobber vi for å gi ungdommene som bor på mottaket et aktivitetstilbud, rettet mot integrering i det norske samfunnet og i norsk arbeidsliv.

Å få et sted å gå til – der man kan gjøre nytte for seg eller være sammen med andre, og oppleve tilhørighet, fellesskap og samhold – tror vi kan styrke disse ungdommene på mange måter. På sikt vil det bidra til at de evner bedre å tåle utfordringer og bygge relasjoner til andre.

Det gir dessuten en mer aktiv språklæring, og gjennom at de kommer inn i det norske samfunnet, blir kjent med menneskene rundt seg og møter norsk arbeidsliv tidlig, vil de også kunne vise hvilke ressurser de sitter på. Vårt samfunn blir bedre av at vi tar ansvar for å integrere dem.

Ambisjonen er å gjøre Hadeland og Lunner til et foregangseksempel for integrering av flyktninger gjennom å skape dialog mellom ungdommene på mottaket og lokalmiljøet – både privatpersoner og lokale bedrifter. Sånn tror vi at integreringen og inkluderingen på sikt vil kunne gå mest mulig av seg selv.

Historier

Vi som jobber med UngIntro

UngIntro er en frivillig organisasjon basert på enkeltpersoners innsats i fritiden. Vi som jobber med UngIntro er en bredt sammensatt gruppe mennesker med et felles engasjement for ungdom og integrering. Om du synes dette høres spennende ut og kan tenke deg å være med og bidra, hører vi gjerne fra deg!

Silje Haukås Bratberg

Daglig leder

Norge

Silje er initiativtaker og daglig leder for UngIntro. Gjennom å ha jobbet med oppfølging av nyankomne flyktninger i flere år, hadde hun selv sett behovet for å øke aktivitetsnivået på mottakene – spesielt for dem under 18 år som kommer til Norge alene. Det var bakgrunnen for at hun startet UngIntro.

Silje har en mastergrad i utviklingsstudier og bachelorgrad i internasjonale studier fra Australia og England. Hun har dessuten studert menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Til daglig jobber Silje som veileder for folk under yrkesavklaring ved attføringsbedriften Rehabil AS. Når UngIntro ikke står på programmet, bruker hun gjerne fritiden på musikk, litteratur, latinsk dans og kreativt arbeid og håndverk.

Raifeh Albahleh

Syria

Raifeh jobber som frivillig i UngIntro. Hun kom selv til Norge fra Syria i 1992, og har erfart at det kan være vanskelig å finne sin egen vei videre som ny i landet. Derfor ønsker hun å bidra til at enslige, mindreårige asylsøkere blir integrert i det norske samfunnet og får en bedre fremtid.

Raifeh har tre barn og er utdannet innen jus fra Syria. I Norge har hun jobbet primært innen IT, i tillegg til omfattende frivillig arbeid i flere humanitære organisasjoner, som blant annet Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Amnesty Norge. Hun er dessuten engasjert i politisk arbeid.

Landing Nyasi

Gambia

Landing er glad i verden rundt seg, og ønsker å hjelpe unge mennesker som er i en vanskelig situasjon. Han er opprinnelig fra Gambia, og har bodd i Norge siden 2009. Som innvandrer med bakgrunn som asylsøker opplever han at han har mye å bidra med. Derfor jobber han som frivillig i UngIntro.

Landing har en mastergrad i internasjonale relasjoner og en bachelorgrad i utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Han jobber som miljøarbeider ved Hvalstad transittmottak for enslige mindreårige. På fritiden liker Landing å lese, gå turer, være sammen med venner og familien – og å jobbe med UngIntro.

Lena Farzaneh

Iran

Lena begynte som frivillig i UngIntro fordi hun vil hjelpe unge flyktninger med å komme inn i det norske samfunnet, og for å kunne bruke bakgrunnen og språkkompetansen sin i arbeid med barn og unge. Hun har bodd i Norge siden 2012, og snakker i tillegg til morsmålet farsi både arabisk, spansk, engelsk og norsk.

Lena har dobbel mastergrad i henholdsvis International Law og International Business fra hjemlandet Iran. I Norge har hun jobbet med produktsalg og kunderservice, og er i tillegg sertifisert personlig trener. Interessene hennes er dialogrettet arbeid med barn og ungdom, menneskerettighetsspørsmål og Secular Forum, samt latinsk dans.

Sponsorer og samarbeidspartnere

Uten våre sponsorer og samarbeidspartnere ville UngIntro ikke vært mulig. Takk til hver og en av dere for støtten.

 • Lunner statlige mottak for enslige mindreårige – samarbeidspartner rundt pilotprosjektet UngIntro
 • Nordic Choice Hotels – praksisplasser og sponsing av T-skjorter
 • Lunner omsorgssenter, Lunner kommune – praksisplass
 • Grindvoll barnehage, Lunner kommune – praksisplass
 • Ung Hadeland – samarbeid rundt aktiviteter i lokalmiljøet
 • Reach for Change og Ferd Sosiale Entreprenører – veiledning og profesjonell støtte gjennom akseleratorprogrammet høsten 2015
 • Utlendingsdirektoratet (UDI) – økonomisk støtte til aktivitetstilbud i mottak
 • Gjøvikbanen/NSB – gratisreiser med tog
 • Helle Bennetts Allmennyttige Fond – økonomisk støtte
 • Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal – økonomisk støtte
 • Maria Waswik – økonomisk støtte
 • Anne Grete Bjørlo – økonomisk støtte
 • World Wide Narrative – økonomisk støtte
 • Atlas Kompetanse – økonomisk støtte
 • Heydays – design av nye nettsider
 • Kodebyraaet – koding av nye nettsider
 • Fotograf Jannecke Sanne – foto til nye nettsider
 • Trigger – kommunikasjon og rådgivning gjennom samfunnsansvarprosjektet Trigger.Action