Dette gjør UngIntro

Forskning viser at integrering er mer vellykket om den foregår i samfunnet og ikke bare på offentlige kontorer. Men det kan være vanskelig for lokalbefolkningen å vite hva man kan gjøre for å bedre hverdagen til menneskene som bor på asylmottak.

UngIntro er en frivillig organisasjon som skaper møteplasser mellom lokalbefolkningen og unge asylsøkere gjennom felles interesser og aktiviteter.

Vårt aktivitetstilbud

Det viktigste for barn og unge som kommer til Norge som flyktninger er å ha en så normal hverdag som mulig. Samtidig befinner vi oss i en situasjon der kapasiteten i mottaksapparatet er sprengt, og mange blir derfor boende i mottak mye lengre enn det som er meningen.

UngIntro jobber for å å gi enslige, mindreårige flyktninger som bor på asylmottak et meningsfylt aktivitetstilbud i hverdagen mens de venter på å bli fast bosatt. Vi har siden oppstarten i 2015 arrangert jevnlige aktivitetsdager på mottaket på Lunner, tilrettelagt for arbeidspraksis hos lokale bedrifter, samt karriereveiledning etter gjennomført praksis.

Nå inviterer vi også lokalbefolkningen på Hadeland til å være med på dugnaden. Gjennom den nye aktivitetskarusellen har vi gjort det lett å for deg som bor i nærheten av mottaket på Lunner å invitere til nettopp din aktivitet.

Benytt anledningen til å bli kjent med nye mennesker og lære noe nytt om verden rundt deg – samtidig som du bidrar til å hjelpe sårbar ungdom med å komme inn i det norske samfunnet! Aktivitetskarusellen finner du på forsiden.

Forside

Aktiviteter i lokalsamfunnet

Har du en fritidsinteresse du kan tenke deg å invitere ungdommene med på? Skal du arrangere kakelotteri eller sykkelløp? Eller har du plass til noen ekstra gjester på St. Hansfesten? Ingen aktivitet er for liten, ingen for stor!

UngIntro jobber for aktiv integrering av enslige, mindreårige flyktninger gjennom å tilby dem meningsfylte aktiviteter i samfunnet. Gå inn på aktivitetskalenderen på forsiden om du vil invitere til en aktivitet eller et arrangement!

Aktiviteteter på mottak

Dagene kan bli lange når man bor på mottak på ubestemt tid og ikke vet hva som kommer til å skje dagen etter. En gang i måneden arrangerer de frivillige i UngIntro aktivitetsdager for ungdommene som bor på Lundby for å øke aktiviseringen og skape samhold.

Til nå har vi blant annet hatt maleverksted, gjennmført ordleker og vært på både juleutflukt til Oslo og på sommerfest. Kontakt oss gjerne om du kan tenke deg å være med og bidra som frivillig i UngIntro!

Arbeidspraksis

Siden høsten 2015 har UngIntro i samarbeid med lokale bedrifter og virksomheter tilrettelagt for arbeidspraksis for ungdommene som bor på Lundby. Foreløpig har vi fått på plass tre praksisplasser på hotell, en på omsorgssenter og en i barnehage, og responsen har vært svært god både fra ungdommene selv og bedriftene som har tatt i mot dem.

Vil din bedrift bidra til å bedre integreringen av ungdommer som kommer alene til Norge, og la dem bli kjent med norsk arbeidsliv gjennom en praksisplass? Vi blir veldig glade om du tar kontakt for en uforpliktende prat!

Karriereveiledning

Mange av de ungdommene som kommer til Norge har allerede mye erfaring fra arbeidslivet. Men å orientere seg i et helt nytt land, helt på egen hånd, kan være krevende. Derfor tilbyr UngIntro karriereveiledning til alle som har gjennomført arbeidspraksis.

Her kartlegger vi interessene deres, så vel som tidligere arbeidserfaring. Vi hjelper til med stillingssøk, skriving av CV og søknader. Ambisjonen er å etter hvert også få på plass en mer omfattende kartlegging av yrkesinteresser.